Puhas keskkond

Puhas keskkond on inimese tervise ja heaolu seisukohalt äärmiselt oluline. Euroopas puudutavad kõige suuremad keskkonnaga seotud terviseprobleemid sise- ja välisõhu saastatust, vee halba kvaliteeti, viletsaid sanitaarolusid ja ohtlikke kemikaale. Terviseprobleemid, mida nendega seostatakse, on hingamisteede- ja südameveresoonkonna haigused, vähk, astma ja allergiad ning samuti viljakushäired ja närvisüsteemi arenguhäired.

Igasugune inimtegevus kodumajapidamistes on ühel või teisel viisil keskkonda mõjutav. Sageli on levinud mõtteviis, et mida ma ikka saan ära teha. Aga usu enda isiklikku panusesse ja sa saad mõjutada vastutustundliku tarbimisega keskkonna tervist positiivses suunas. See aga tähendab ka sinu paremat tervist.

Eesti elanik „toodab“ umbes 425kg olmejäätmeid aastas. Kokku kuhjatuna saaksime sellest u.600 000 tonni kaaluva hunniku. Kui aga laoksime selle jäätmemäe ühemeetrise läbimõõduga vaalu, võiksime sellega „sillutada“ 3000 kilomeetri pikkuse tee näiteks Tallinnast Brüsselisse ja sealt edasigi. Meil on vaja juba täna astuda samme selleks, et koormus loodusele oleks väiksem.

Ka mahetoidu tootmine hoiab elukeskkonna puhtama, sest seda ei koormata tehisväetiste ja taimekaitsevahenditega. Tarbides mahetooteid hoiad keskkonda ja enda tervist.

Igat NeoLife toodete valmistamist, kasutamist või jäätmete käitlemist puudutavat otsust iseloomustab keskkonnanõuete arvestamine. Nende toodete kasutamisega saame anda oma panuse keskkonna koormuse vähendamiseks.

NeoLife puhastusvahendid
Pea kõikide puhastusprobleemide lahendamiseks kulub NeoLife puhastustoodet vähem kui nende poodides müügil olevaid analooge ja minimaalse doseerimiskogusega saavutatakse maksimaalne puhastusefekt. See aga vähendab igast kasutuskorrast tulenevat koormust keskkonnale.

NeoLife Nutriance
Nahahooldustooteid, mis aitavad hoida naha noorusliku ja terve, vajad sa imevähe ja ostetud tootest jätkub pikaks ajaks. See tähendab ka palju vähem purke ja pudeleid, mis omakorda vähendab koormust keskkonnale.

Allikad:
www.eea.europa.eu
www.maheklubi.ee
https://ee.neolifeshop.com